Có thể ghi tên hàng hóa bằng tiếng Anh trên hóa đơn được không?

Mặc dù quy định về hóa đơn đã quy định rất rõ thế nào là hóa đơn bán hàng hợp lệ, hợp pháp, thế nhưng, trong một số trường hợp làm việc cụ thể, các doanh nghiệp, kế toán vẫn gặp nhiều vướng mắc trong việc xử lý hóa đơn sao cho chính xác nhất. Một trong những vấn đề các doanh nghiệp thường gặp phải đó chính là việc ghi tên hàng hóa bằng tiếng Anh trên hóa đơn. Liệu có thể ghi tên hàng hóa bằng tiếng Anh lên hóa đơn được hay không? Pháp luật quy định như thế nào về việc này?

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thêm tên tiếng Anh sau tên tiếng Việt thì tiếng Anh được ghi bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn tiếng Việt.

Vậy theo thông tư 39/2014/TT-BTC nếu trong trường hợp cần ghi tên nước ngoài của công ty trên hóa đơn thì vẫn cần có tên tiếng Việt tên nước ngoài sẽ được ghi bằng cỡ chữ nhỏ hơn và được ghi vào dấu ngoặc. Vậy với trường hợp này người bán hàng chỉ ghi theo tên nước ngoài của công ty mà không ghi kèm tên tiếng Việt của công ty thì trường hợp này được coi là ghi sai tên công ty trên hóa đơn mà không sai mã số thuế, trường hợp này được quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTC tại khoản 7 điều 3 như sau:

“Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Để xử lý được hóa đơn viết sai tên công ty trong trường hợp này chỉ cần lập một biên bản điều chỉnh ghi rõ sai sót về địa chỉ trên hóa đơn và địa chỉ đúng cần điều chỉnh lại, hai bên cùng ký tên xác nhận và lưu lại kẹp cùng hóa đơn đã lập sai để làm căn cứ hoạch toán, tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

DN được khấu trừ thuế GTGT đối với chi phí trước khi thành lập

DN phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi nào?

Trong thời buổi kinh tế hội nhập như hiện nay, việc các doanh nghiệp có đối tác là doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài là điều không hiếm gặp. Chính vì vậy, để đảm bảo các giao dịch được diễn ra tốt nhất, các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định về hóa đơn, cách ghi nội dung trên hóa đơn sao cho phù hợp nhất, đúng với quy định.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp nắm được các quy định về việc ghi các nội dung trên hóa đơn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Cách xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp ghi có sai sót về việc sử dụng tiếng Anh không đúng quy định trên hóa đơn. Chúc quý doanh nghiệp, quý khách hàng có thể triển khai sử dụng hóa đơn một cách tốt nhất, hạn chế tối đa những sai phạm thường hay gặp phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.