DN phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi nào?

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là một khoản thuế GTGT mà doanh nghiệp phải trích nộp khi kinh doanh bán hàng, thi công xây dựng, lắp đặt, chuyển nhượng bất động sản ở tỉnh khác. Nhiều kế toán còn non tay nghề không chỉ xa lạ với thuật ngữ etax services, VAT mà các vấn đề về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cũng là một kiến thức khiến nhiều bạn phải “loay hoay”. Khi nào DN phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh? Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh có được khấu trừ không? Bài viết này sẽ giải đáp vướng mắc đó giúp các bạn kế toán vững tin hơn trong quá trình công tác.

1. Về việc khấu trừ thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Khi tiến hành khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, DN phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp của doanh thu kinh doanh ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Như vậy, số tiền thuế GTGT vãng lai mà DN đã nộp tại nơi khác sẽ được bù trừ khi tính thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính.

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại trụ sở chính như sau:

Kế toán thực hiện kê khai vào phụ lục PL 01-5/GTGT của tờ khai 01/GTGT trụ sở chính (nhập số tiền thuế đã nộp thuế theo chứng từ khấu trừ thuế vào đây) sau đó ấn “Ghi”. Phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền thuế được khấu trừ vào chỉ tiêu (39) “Số thuế đã nộp vãng lai ngoại tỉnh” trên Tờ khai GTGT khấu trừ 01/GTGT.

nộp thuế GTGT

2. Về thời điểm phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì DN phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Như vậy:

– Nếu có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà có giá trị gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lại tại địa phương đó.

– Nếu có hoạt động chuyển nhượng bất động sản vãng lai (không phân biệt lớn hơn hay nhỏ hơn 1 tỷ) thì phải thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai tại địa phương đó.

Ý nghĩa của ký hiệu hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

Dịch vụ chữ ký số HSM- Tích hợp đa lợi ích trong 1 sản phẩm

Trong trường hợp DN có công trình xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dầu dẫn, dầu khí,… không xác định được doanh thu của công trình ở từng địa phương cấp tỉnh thì kế toán khai thuế GTGT của doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh chung với hồ sơ khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho các tỉnh nơi có công trình.

Số thuế GTGT phải nộp cho các tỉnh được tính theo tỷ lệ % giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh do DN tự xác định nhân (x) với 2% doanh thu chưa có thuế GTGT của hoạt động xây dựng công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.