Công nghệ Tin tức

Ý nghĩa của ký hiệu hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

Kể từ ngày 01/11/2020 việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 69/2019. Chính bởi vậy trong bài viết này sẽ nêu rõ ý nghĩa của ký hiệu hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích, nhất là khi mùa nộp thuế điện tử năm 2020 đang đến gần.
Thông tư 68/2019/TT-BTC phát hành ngày 30/9/2019 quy định “Ký hiệu hóa đơn” mới nhất trên hóa đơn điện tử. Nếu không phải là dân kế toán chuyên nghiệp bạn sẽ không tránh khỏi thắc mắc về những ký hiệu hóa đơn, ý nghĩa của ký hiệu hóa đơn trên hóa đơn điện tử.

Trên hóa đơn điện tử “Ký hiệu hóa đơn” thường được ghi dưới “Mẫu số hóa đơn” thường là ở phía trên bên phải của hóa đơn. Mỗi ký hiệu hóa đơn sẽ phản ánh một ý nghĩa nhất định, và được quy ước như sau:

ký hiệu hóa đơn

– Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K để thể hiện hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế hoặc loại không có mã của cơ quan thuế trong đó:
+ Ký hiệu chữ C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
+ Ký hiệu chữ K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
– Hai ký tự tiếp theo là 2 chữ số Ả rập, hai chữ số này thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
Ví dụ: Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bạn được lập năm 2019 thì hai số tiếp theo sẽ có ký hiệu là “19”. Nếu hóa đơn điện tử của bạn được lập năm 2020 thì hai ký hiệu tiếp theo được thể hiện là “20”.

https://doisongxeviet.com/category/tin-tuc/
– Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là một trong 4 chữ T hoặc D hoặc L hoặc M ký hiệu này thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể là:
+ Ký hiệu chữ T: Được dùng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
+ Kí hiệu chữ D: Được dùng đối với hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng.
+ Ký hiệu chữ L: Được dùng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.
+ Ký hiệu chữ M: Được dùng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.
– Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

https://doisongxeviet.com/

Rate this post

Related posts

Phòng ngủ màu xanh lá cây- gam màu thịnh hành 2022

DN phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi nào?

Trịnh Gia Mỹ

Tổng quan về token AAVE là gì

Trịnh Gia Mỹ

Leave a Comment